Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

jesteś na: Strona głównaAktualności

Powiatowy przegląd grup kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie"

2018-01-29


 W dniu 20.01.2018 w Mystkowie gmina Kamionka wielka odbył się w Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” , w którym brała nasza grupa kolędnicza „ Z konikiem” ze szkoły podstawowej w Łososinie Dolnej reprezentowana przez uczniów; Kacer Rembiasz, Mateusz Rembiasz, Adrian Rembiasz, Marcel Kuźma, Piotr Biernacki, Piotr Zelek, Kacper Tokarz pod kierownictwem p. Doroty Wolińskiej. Grupa ta zajęła pierwsze miejsce i tym sposobem zakwalifikowała się do Ogólnopolskich eliminacji w Podegrodziu. Grupa kolędnicza otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężna w wysokości 200zł. 

W dniu 28.01.2018 nasza grupa zaprezentowała się w Ogólnopolskim Spotkaniu Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych – „Pastuszkowie Kolędowanie”.
Komisja w składzie:
- Aleksandra Szumiak – Bogucka  - etnomuzykolog

- Jadwiga Adamczyk – muzyk MCK Sokół

- Maria Cetera – etnograf

- Maria Smółczyńska – etnolog MCK Sokół

- Benedykt Kafel – etnograf MCK Sokół

Po obejrzeniu i gruntownej ocenie  grup kolędniczych z 10 powiatów postanowiła przyznać naszej grupie II miejsce i nagrodę pieniężną  w wysokości  400 zł. Grupa  oprócz nagrody pieniężnej otrzymała słodycze. Uczestnicy byli również na obiedzie.

Po występach odbyło się spotkanie warsztatowe komisji z kierownikami grup na którym omówiono występy wszystkich grup podkreślając mocne i słabe strony . Komisja stwierdziła, iż z roku na rok wzrasta poziom merytoryczno – artystyczny grup występujących w „Pastuszkowym Kolędowaniu”.

Fundatorami nagród pieniężnych są:

- Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”  w Nowym Sączu
- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  .