Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

jesteś na: Strona głównaAktualności

2 kwietnia 2020 - XV rocznica śmierci św.Jana Pawła II

2020-04-01


W związku z 15 rocznicą śmierci Jana Pawła II, apelujemy aby cała społeczność naszej szkoły noszącej Jego Imię złączyła się we wspomnieniach a nade wszystko w modlitwie. Jutro 2 kwietnia  o godzinie 21.37 w godzinie Jego odejścia do domu Ojca, jesteśmy wezwani aby zapalić w oknie świecę w całej naszej Ojczyźnie i zjednoczyć się w zawierzeniu siebie, naszych rodzin, Polski i całego świata Bożemu Miłosierdziu. Uczyńmy to słowami :

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.