Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

jesteś na: Strona głównaInformacjewymagania

Programy nauczania, wymagania edukacyjne, kryteria ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Oddział przedszkolny - język angielski

Oddział przedszkolny

Język angielski klasy I-III

Klasa pierwsza

Język polski

Historia

Geografia

Język angielski

Język niemiecki

Chemia

Fizyka

Przyroda

Biologia

Matematyka

Informatyka

Technika

Muzyka

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie do życia w rodzinie 4   5  8

Szachy

 

===========================================================================================

===========================================================================================

SZKOŁA PODSTAWOWA


wymagania 0a i 0b
religia

kryteria oceniania edukacja wczesnoszkolna:

klasa I klasa II  klasa III kryteria
religia I 
język angielski

klasy 4 - 8:

język polski IV  V   VI    VII  VIII

matematyka

przyroda  4    6

geografia 5   7  8

fizyka8

biologia 5   7   8

język angielski 6  7 8

informatyka   4  5  7   8

zajęcia komputerowe 6

język angielski  kryteria oceniania 

język niemiecki

historia  wymagania 5  7  8

wychowanie fizyczne

muzyka  4     5     6

plastyka

technika 4   5

zajęcia techniczne 6

religia


GIMNAZJUM

Informatyka

matematyka  program

biologia

fizyka

chemia   treści   wymagania   

historia   kryteria

geografia

język polski kl.I-II 

język polski  PSO KL. III

język angielski

język niemiecki

muzyka  kryteria

zajęcia artystyczne

wychowanie fizyczne

WOS kryteria

plastyka kryteria

technika

religia

edukacja dla bezpieczeństwa wymagania