Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

jesteś na: Strona głównaInformacjewymagania

Programy nauczania, wymagania edukacyjne, kryteria ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Oddział przedszkolny - język angielski

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

KLASA I - III

Język angielski klasy I-III

Edukacja Informatyczna klasa II - III

Informatyka klasa I - III

Klasa  II 

Język polski

Języ polski 7- 8

Historia

Geografia

Język angielski 4-8

Język angielski 8

Język niemiecki

Chemia

Fizyka

Przyroda

Biologia

Matematyka

Informatyka

Informatyka 7-8

Technika

Muzyka  4

Muzyka 5- 7

Plastyka

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie do życia w rodzinie 4   5  6  7  8

Wychowanie fizyczne

Szachy

 ZESPÓŁ REGIONALNY

===========================================================================================

===========================================================================================

SZKOŁA PODSTAWOWA


wymagania 0a i 0b

religia

wymagania  edukacja wczesnoszkolna:

język angielski 1    2    3

 klasa I   II    III

system oceniania w klasach 1-3

zajęcia komputerowe 1  2   3


klasy 4 - 8:

Język polski  4  5  6  7  8

matematyka4-6  5  7   8

geografia  5  6  7  8

fizyka 8    7

przyroda

biologia 5  6  7  8

chemia 7,8

Edukacja dla bezpieczeństwa

informatyka 4   5   6  7   8

technika 4  5   6

język niemiecki

język angielski 4  5  6  7  8

historia  wymagania 4 5  6   7  8

WOS

wychowanie fizyczne

muzyka  4

plastyka

religia

wychowanie fizyczne

plastyka kryteria

religia  1- 3